Vergaderen leuk?
Notuleren? Ook niet!
Het Notu-leren team haalt de pijn eruit!

NOTULEREN...KUN JE LEREN

Notulen - nodeloos of noodzaak?

In ieder bedrijf, school, ziekenhuis, organisatie of samenwerkingsverband vindt overleg plaats. Overleg is nodig om het werk met elkaar af te stemmen, besluiten te nemen die de koers bepalen en om afspraken te maken wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer het resultaat klaar moet zijn.

Om te weten wat er besproken, afgestemd, besloten of gerealiseerd is, worden er notulen, verslagen en actielijsten gemaakt. Die dienen als het ware als het ‘geheugen’ van de organisatie. Op dat ‘geheugen’, die verslagen of notulen terug kunnen vallen is nodig om vragen te kunnen beantwoorden als: wanneer hebben we besloten om dit budget toe te wijzen aan dit project? Wie heeft op zich genomen om deze marketing campagne te ontwikkelen? Waarom hebben we besloten om dit jaar de algemene ledenvergadering op locatie ‘x’ te houden?

Het vastleggen van dit alles is de verantwoordelijkheid van de notulist. Dat kun een formeel onderdeel van een taak zijn, of informeel de rol van een collega zijn. Hoe dan ook, notuleren is serieus werk, dat om specifieke vaardigheden vraagt -goed luisteren, goed verwoorden, de essentie uit de details halen. Niet iedereen beschikt automatisch over die vaardigheden. Veel mensen zien er dan ook tegenop om de rol van notulist te vervullen.

Gelukkig kun je met gerichte coaching, praktische tips, do’s en dont’s van een ervaring en door de wol geverfde notulist, het maken van notulen en verslagen voor je zelf minder belastend maken. In zijn de ontvangers van je notuleren tevreden of de kwaliteit en de praktische bruikbaarheid van je verslag.

Ons ervaren team van coaches helpt je graag om je vaardigheden in het maken van notulen en verslagen aan te scherpen. Daarvoor bieden wij de volgende diensten aan.

Drie uur Coaching Notuleren

ON-LINE of op LOCATIE al vanaf
€ 375

Een op Een

In een coachingsessie van 3 uur nemen we jouw specifieke situatie en vragen als uitgangspunt om samen aan te werken:

 • Welke rol vervul je als notulist?
 • Welk soort bijeenkomsten notuleer je?
 • Waar loop je tegenaan in je praktijk, wat vind je lastig?
 • Wat wil je verbeteren?
Naast de aandacht voor jouw specifieke situatie, besteden we aandacht aan gebruikelijke spelregels rond verslaglegging en notulen:
 • De voorbereiding en indeling van de vergaderagenda – welke onderwerpen horen waar thuis in de vergaderagenda?
 • Soorten vergaderingen en daarmee samenhangend – soorten verslagen
 • Gericht luisteren – sleutelwoorden herkennen die in je verslag terug moeten komen
 • Actief formuleren – hoe schrijf je duidelijk, prettig voor de lezer (ook als die er niet zelf bij aanwezig was) en actiegericht
 • Tips voor de indeling van je aantekeningen tijdens de vergaderingen en bij het gebruik van Word als je op de laptop notuleert

DUS: NOTULEREN...KUN JE LEREN

Notuleerservice

Wij maken een perfect verslag voor je!

Notuleerservice – dit zijn de voordelen

Als we voor je invallen om een vergadering of bijeenkomst te notuleren, staan wij garant voor:

 • een helder, begrijpelijk en vlot geschreven verslag
 • vaste prijs
 • vaste levertijd
 • vertrouwelijkheid
 • ervaren en representatieve notulist
 • gemoedsrust
Notuleerservice

Onze werkwijze

We bespreken datum, plaats, tijdstip en geschatte duur en soort vergadering, het aantal deelnemers en de gewenste verslagvorm. We maken we een prettige offerte voor een vaste prijs die gebaseerd is op soort verslag, vergaderduur, uitwerktijd en reistijd. De offerte bevat een gegarandeerde datum waarop je het verslag ontvangt. Onze notulist is een half uur voor de vergadering aanwezig op de afgesproken locatie om zich te kunnen installeren.De opdrachtgever ontvangt het verslag als Microsoft Word-document in de meest actuele versie.  Wij leveren het verslag op in de huisstijl of het format van de opdrachtgever.

ons team staat voor je klaar

Irma Lit

Irma houdt van goed communiceren en weet sinds 2003 al vele cursisten enthousiast te maken voor het vak notuleren. Zij notuleert al meer dan twintig jaar en is sinds elf jaar als notulist verbonden aan een gemeente voor de raadsvergaderingen. Irma notuleert voornamelijk vergaderingen in de non-profit sector.

Jan de Boer

Jan is een ervaren notulist en bevlogen trainer op het gebied van taal en taalweetjes. Notuleert regelmatig vergaderingen bij bedrijfsleven, (gemeentelijke) overheid en de medische/farmaceutische sector. Native speaker engelse taal.

Petra Noordhuis

Petra is ruim vijftien jaar trainer Notuleren en Notuleren met de laptop. Petra traint, spreekt en schrijft. Zij verzorgt met name trainingen in het Noord-oostelijk deel van Nederland. Haar hart ligt bij de bouw/infra en de gezondheidszorg. Als ze niet werkt, dan wandelt ze met haar hond, bezoekt cabaretvoorstellingen, fietst of kijkt mensen op een terras.

contactgegevens

Het Notu-Leren team

Meierijstraat 12
6137 KK Sittard
046 – 785 27 30
info@notu-leren.nl

ING Bank NL48 INGB 0000 1822 92

KvK Utrecht 30090657
BTW ID NL001311678B65