Notuleerservice

Notuleerservice – dit zijn de voordelen

Als we voor je invallen om een vergadering of bijeenkomst te notuleren, staan wij garant voor:

  • een helder, begrijpelijk en vlot geschreven verslag
  • vaste prijs
  • vaste levertijd
  • vertrouwelijkheid
  • ervaren en representatieve notulist
  • gemoedsrust

Een goed verslag geeft de bespreking niet alleen juist en objectief weer, maar heeft ook de juiste vorm.

Wij volgen jouw wensen en dragen zorg voor adequate, efficiënte verslaglegging. Wij luisteren naar je wensen en adviseren graag over de verslagvorm die het beste past. Om zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen welke notulen je nodig hebt, stellen we de volgende vragen:

  • welk type inbreng wil je in het verslag terugvinden?
  • gaat het om feitelijke informatie, standpuntbepaling en opinievorming, of om genomen besluiten?
  • hoe gedetailleerd wil je dit in het verslag terug zien?
  • wil je een thematische of chronologische rangschikking van de bespreking?

Zo bepalen we de indeling, de inhoudelijke focus en de informatiedichtheid van de notulen en zorgen we ervoor dat het verslag volledig naar  wens is.

Een samenvattend verslag is kernachtig en tijdbesparend.

Met een samenvattend verslag leggen wij je vergadering per agendapunt of thema beknopt vast. Niet alleen de feiten en uitkomsten worden vastgelegd, maar eventueel ook de (tegengestelde) visies, standpunten of vertegenwoordigde belangen. De focus ligt bij deze manier van verslaglegging niet op het individu, maar op het besproken onderwerp als geheel.

Deze verslagvorm wordt vaak gekozen als het gaat om vergaderingen van raden en besturen: organen die beleid maken of stem geven aan een belangenpartij. Het verslag biedt inzicht in de argumenten en stellingen die tijdens de bespreking over tafel gaan.

Ook als het karakter van uw bespreking niet door stellingname maar door kennisoverdracht wordt bepaald, zoals bij congressen, symposia of informatiemarkten, kan het van belang zijn dat de lezer de kernzaken van de bespreking nog eens kan nalezen. Het samenvattend verslag is dan een goede keus.

Op verzoek kunnen we een korte actie- en/of besluitenlijst toevoegen aan het verslag.

Een uitgebreid samenvattend verslag geeft inzicht in het proces van de bespreking.

In een uitgebreid samenvattend verslag vindt u niet alleen de onderwerpen, standpunten en uitkomsten terug, het geeft ook het verloop en de dynamiek van de vergadering weer.

Onze notulist geeft de ‘sprekerswissels’ en onderbrekingen grotendeels weer in het verslag. De gehele vergadering is als het ware via het verslag te volgen.

Deze vorm van verslaglegging wordt vaak ingezet voor het notuleren van besprekingen die het karakter van een dialoog hebben, zoals interviews, hoorzittingen of gesprekken. Daarnaast kiest men vaak voor deze verslagvorm bij vergaderingen waarin verantwoording wordt afgelegd aan aandeelhouders, leden of bewoners met inspraak- of stemrechten.

Op uw verzoek voegen onze notulisten ook een korte actie- en/of besluitenlijst aan het verslag toe.

Een woordelijk verslag laat geen enkele ruimte voor discussie over wat er letterlijk is gezegd en door wie.

Bij besprekingen waarin persoonlijke of juridische belangen een rol spelen, weegt vaak elk woord. Denk bijvoorbeeld aan hoorzittingen van een enquête-, geschillen-, bezwaren- of onderzoekscommissie. In deze gevallen kiest men vaak voor een notulist die woordelijk verslag doet.

Het woordelijk verslag heeft een informatiedichtheid van 100%. De notulist noteert elke gemaakte opmerking woord voor woord en geeft elke sprekerswissel weer.

Onze werkwijze
We bespreken datum, plaats, tijdstip en geschatte duur en soort vergadering, het aantal deelnemers en de gewenste verslagvorm. We maken we een prettige offerte voor een vaste prijs die gebaseerd is op soort verslag, vergaderduur, uitwerktijd en reistijd. De offerte bevat een gegarandeerde datum waarop je het verslag ontvangt.

Voorafgaand en tijdens de vergadering
Onze notulist is een half uur voor de vergadering aanwezig op de afgesproken locatie om zich te kunnen installeren.

Uitwerking en levering
De opdrachtgever ontvangt het verslag als Microsoft Word-document in de meest actuele versie.  Wij leveren het verslag op in de huisstijl of het format van de opdrachtgever.

In verband met de nieuwe privacywetgeving hebben wij onze Privacyverklaring gewijgd Lees meer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close