Onze Aanpak

Wij werken praktijkgericht aan de hand van voorbeelden, beeld- en geluidsmateriaal en veel ervaringen uit de praktijk. Je gaat tijdens de cursus oefenen met notuleren aan de hand van beeldmateriaal. Door de dag heen worden de diverse onderdelen van notuleren geoefend zoals luisteren, formuleren, scheiden van hoofd- en bijzaken. Hiervoor gebruiken wij praktische schrijfoefeningen en geluidsmateriaal. Je krijgt bruikbare tips om beter te notuleren en voorbeelden van goede en slechte notulen. Cursisten kunnen veel van elkaar leren. Het horen van ‘best practices’ is vaak leerzaam of geeft een opening voor juist dat probleem waar jij altijd tegenaan loopt. Omdat we bij de cursus en de workshop met kleine groepen werken is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en eigen inbreng. Wij leren je notuleren in één dag. Desgewenst kun je gebruikmaken van de aanvullende cursus Doeltreffend formuleren om je opgedane ervaringen met de trainer te delen en om te leren je verslagen nog beter, doeltreffender, te formuleren.

Ons Team

Petra Noordhuis

Petra Noordhuis

Petra is ruim vijftien jaar trainer Notuleren en Notuleren met de laptop. Petra traint, spreekt en schrijft. Zij verzorgt met name trainingen in het Noord-oostelijk deel van Nederland. Petra wil graag mensen enthousiast maken voor het vak en zij wil je helpen je kennis op dit gebied te vergroten.

Irma Lit

Irma Lit

Irma houdt van goed communiceren en weet sinds 2003 al vele cursisten enthousiast te maken voor het vak notuleren. Zij notuleert al meer dan twintig jaar en is sinds elf jaar als notulist verbonden aan een gemeente voor de raadsvergaderingen. Irma notuleert voornamelijk vergaderingen in de non-profit sector.

Jan de Boer

Jan de Boer

Jan is een zeer ervaren notulist en bevlogen trainer op het gebied van taal en taalweetjes. Hij is alweer jarenlang de vaste notulist bij een veiligheidsregio, en notuleerde vergaderingen bij bedrijfsleven en (gemeentelijke) overheden. Jan verzorgde eerder cursussen en workshops op het gebied van vargader- en gesprekstechniek.